Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  22.02.2019r.  do 05.04.2019r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej tj. działki nr 476/23 o  pow. 253 m2, położonej w Troksie,  objętej  księgą wieczystą KR1O/00035436/3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 29MN” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”, częściowo w granicy Parku Krajobrazowego” Orlich Gniazd”.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 05.04.2019r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.