Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 08.03.2019 r. do 28.03.2019 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

-działka nr ew. gr. 151/4 w Rabsztynie w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wody,

-działka nr ew. gr. 1397 w Niesułowicach w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny,

-działki nr ew. gr. 192, 5194, 5224 (ul. Jurajska) w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny,

- -działka nr ew. gr. 1158 (ul. Dworska) w Braciejówce w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny,

-działka nr ew. gr. 604 (ul. Leśna) w Osieku w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,

-działka nr ew. gr. 5175, 1067/2 (ul. Słoneczna) w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieć i przyłącz gazu,

-działka nr ew. gr. 3157/3 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz telekomunikacyjny,

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.