Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu obok pok. 211  w dniach od 08.03.2019r. do 29.03.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, najmu i dzierżawy:

 

- działka nr 5418/1  o pow. 149m2 położona w Olkuszu, przy ul. Krasińskiego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 3 lat - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „B.1OU”) Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,70zł/m2 -  104,30zł netto (tj. 128,29zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 – go marca każdego roku z góry

- użyczenie pomieszczenia biurowo-administracyjnego (na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu) o pow. 43,62m2 położonego w budynku w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 15c na czas nieokreślony.

- działka nr 331/5 o pow. 38m2 położona w Witeradowie z przeznaczeniem pod ujęcie wody na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.191.2019 z 20.02.2019r. w wysokości: 30,00zł (tj.36,90zł brutto ). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31-go marca  każdego roku z góry

- część działki nr 1067/1 o pow. 213m2 położonej w Olkuszu przy ul. Słonecznej (działka obecnie dzierżawiona)  z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 155m2 oraz ogród warzywno – owocowy o pow. 58m2 - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „6MU”). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za zieleń netto 108,50zł (tj. 133,45zł brutto) oraz za ogród warzywno – owocowy  w wysokości: 60,00zł, Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

- najem miejsca postojowe garażowego o pow. 13,72m2 stanowiącego własność Gminy Olkusz usytuowanego w bloku przy ul. Mickiewicza 5 zlokalizowanego na poziomie piwnic (wspólny wjazd z innymi użytkownikami pozostałego miejsca postojowego) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.107.2019 z 17.01.2019r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 68,60zł netto, tj. 84,37zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 1200m2 położonej w Olkuszu, przy ul. 29 Listopada z przeznaczeniem garaże „blaszaki” – (garaże stanowią własność osób prywatnych, obecnie użytkowane zgodnie z zawartymi umowami) oraz ogródki warzywno – owocowe - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „ZI” i „KZ”. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.- za garaż - w wysokości: 1,00zł/m2 (tj. 18,00zł netto, 22,14zł brutto ) Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry- za ogród: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

                   

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.