Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

ZARZĄDZENIE Nr 0050.212.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  z dnia  27.02.2019 r. w  sprawie ustalenia terminu i miejsca wyboru Zarządów Osiedli: Śródmieście, Centrum, Pakuska, Czarna Góra, Pomorzany, Glinianki, Wschód, Młodych, Słowiki, Skalskie będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz.

 

           Na  podstawie  art. 5a ust.1, art.30 ust.1, ust.2  pkt 2 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  / Dz. U. z  2018r. poz. 994 z późn. zm./  oraz  uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr V/43/2019  z dnia 12 lutego 2019 roku w   sprawie zarządzenia wyborów Zarządów Osiedli: Śródmieście, Centrum, Pakuska, Czarna Góra, Pomorzany, Glinianki, Wschód, Młodych, Słowiki, Skalskie będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz

zarządzam, co następuje :

  

§ 1

 

Ustalić następujące terminy i miejsca wyborów Zarządów Osiedli: Śródmieście, Centrum, Pakuska, Czarna Góra,  Pomorzany, Glinianki, Wschód, Młodych, Słowiki, Skalskie będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz:

1)  Osiedle Czarna Góra - 4 kwietnia 2019 r. godz.17.00 , Ośrodek MOSIR Czarna Góra „Basen”,

2) Osiedle Centrum - 5 kwietnia 2019 r. godz.17.00, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo  ul Francesco Nullo 36,

3) Osiedle Słowiki - 9 kwietnia 2019 r. godz.19.00, Szkoła Podstawowa nr 9 im. ppłk. pilota Skarzyńskiego , ul. Kosynierów 14,

4) Osiedle Śródmieście - 10 kwietnia 2019 r. godz.17.00, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika , ul. Jana Kantego 5,

5.Osiedle Skalskie -11 kwietnia 2019 r, godz.17.00 , Restauracja „Capri” , ul. Miła 40A,

6) Osiedle Wschód -  12 kwietnia 2019 r. godz.17.00 ,Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo  ul. Korczaka 7,

7) Osiedle Pakuska -12 kwietnia 2019r. godz.17.00, Klub „Przyjaźń” ,ul. Legionów Polskich 14,

8) Osiedle Młodych - 15 kwietnia 2019 r. godz.17.00, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Stefana Żeromskiego 1,

9) Osiedle Glinianki - 16 kwietnia 2019  r. godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marcina Bylicy , ul. Cegielniana 24,

10) Osiedle Pomorzany 17 kwietnia 2019 r. godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Fryderyka Chopina, ul. Długa 67.

 

§ 2

 

Zarządzenie ogłoszone zostanie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ,na  stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na terenie osiedli w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów jest Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

                                                                 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.