Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

             W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn.” Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Młodych” w 2019 roku przyznano dotację Stowarzyszeniu Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu ul. Francesco Nullo 5A/7, w wysokości 52.000,00 zł.