Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

RIPZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 96 lat zmarł prof. zw. dr. hab. Ryszard Kołodziejczyk.

Profesor Kołodziejczyk urodził się 3 lipca 1922 w Witeradowie. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1952 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1962 roku uzyskał habilitację w Instytucie Historii PAN, z którym był związany zawodowo przez wiele lat. Profesor Kołodziejczyk był badaczem narodzin nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego w Polsce. Jego dziełem był szereg publikacji poświęconych dziejom społecznym i gospodarczym Polski w XIX i XX w. Był współautorem „Historii Polski" pod redakcją prof. S. Arnolda i T. Manteuffla. W swych badaniach naukowych zajmował się także dziejami miast. Mieszkańcom Olkusza i ziemi olkuskiej najbardziej znana jest publikacja „Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego”, której był redaktorem i współautorem wspólnie z prof. Feliksem Kirykiem. Dwutomowe dzieło wydane drukiem w 1978 roku do tej pory stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości Olkusza i ziemi olkuskiej. Profesor Kołodziejczyk był recenzentem 13 prac habilitacyjnych i doktorskich oraz promotorem wielu prac magisterskich, z których kilkadziesiąt było poświęconych historii ziemi olkuskiej.

Profesor Ryszard Kołodziejczyk zmarł 12 marca 2019 roku w Markach koło Warszawy. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek 29 marca 2019 roku o godzinie 14.05 w Kaplicy Pogrzebowej pw. św. Ignacego Loyoli przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14a w Warszawie.