Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 05.04.2019r. do 26.04.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 1573 o pow. 4,4323ha (RV - 4,3706ha, RIVb – 0,0408ha, dr – 0,0209ha) położona w Niesułowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres do 31.12.2019r. (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „R”).  Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.261.2019 z dnia 27.03.2019r. w wysokości:  1.000,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie.

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.