Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

 

VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca 2019 roku – godz. 15.30 –

przerwa sesji do 11 kwietnia 2019 r. – godz. 16.30 -

przerwa sesji do 16 kwietnia 2019 r. – godz. 15.30

 

1.    Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/148/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Olkusz na potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019”.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.    

18.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.

20.    Podjęcie   uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Lokalowej.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Oświaty.

24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

25.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Skarg. Wniosków i Petycji.

26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Praworządności i Samorządności.

27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji ds. Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.

30.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Budżetowej.

31.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem.

32.    Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany Uchwały nr VII/129/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania Statutu Olkuskiej Radzie Seniorów.

33.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu.

34.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie – wniosek Klubu Radnych OdNowa – Kontynuacja i Prawo i Sprawiedliwość.
 
35.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.  

36.    Wolne wnioski.

37.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.