Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Nadal istnieje możliwość uzyskania dofinansowania (do 9000 zł) na wymianę przestarzałego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę /pelet/ spełniający wymogi Ekoprojektu. O dotację mogą się ubiegać zarówno osoby, które już złożyły stosowną deklarację na kocioł na paliwo stałe - jeżeli zdecydują się zainstalować kocioł na pelet, jak i osoby składające deklarację po raz pierwszy.

               W związku z powyższym zapraszam wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych położonych na  terenie miasta i gminy Olkusz, którzy mają zamiar wymienić stary, niskosprawny kocioł grzewczy na nowoczesny kocioł na biomasę do zgłoszenia takiego zamiaru lub złożenia stosownej deklaracji:

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu
  • pocztą na adres: 32-300 Olkusz, Rynek 1.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl w zakładce „Czystsze powietrze” oraz w budynku Urzędu, pok. 334.