Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

w sprawie ograniczeń w uzyskiwaniu danych jednostkowych przez podmioty publiczne

 

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy, w naszym przypadku z rejestru mieszkańców Gminy Olkusz.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej, aktualnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności, której w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępniać będą wyłącznie organy gmin. Będzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.