Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Centrum Seniora- klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku na Osiedlu Pakuska”

 

przyznano dotację dla:

 

  1. Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 w kwocie 30.000,00 zł.