Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Olkusz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

 

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 2, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 2, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 4, 

- Nr 7, w liczbie 5, 

- Nr 8, w liczbie 5, 

- Nr 9, w liczbie 2, 

- Nr 10, w liczbie 5, 

- Nr 11, w liczbie 5, 

- Nr 12, w liczbie 2, 

- Nr 13, w liczbie 5, 

- Nr 14, w liczbie 5, 

- Nr 15, w liczbie 3, 

- Nr 16, w liczbie 4, 

- Nr 17, w liczbie 3, 

- Nr 18, w liczbie 1, 

- Nr 19, w liczbie 1, 

- Nr 20, w liczbie 1, 

- Nr 23, w liczbie 3, 

- Nr 24, w liczbie 3, 

- Nr 25, w liczbie 1, 

- Nr 26, w liczbie 3, 

- Nr 27, w liczbie 2, 

- Nr 28, w liczbie 3, 

- Nr 29, w liczbie 2, 

- Nr 30, w liczbie 4, 

- Nr 31, w liczbie 2, 

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

  • 3

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 32

- Nr 33

- Nr 34

  • 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

 

Wojciech Andrzej Makieła