Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 7 maja 2019 roku – godz. 15.30


1.    Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

6.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXVIII/318/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Olkusz w Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.  

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.     

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B.     

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.  

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działki położonej w Żuradzie.   

18.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.  

19.    Wolne wnioski.

20.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.