Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Coraz częściej można spotkać osoby sprzątające po swoich pupilach, jednak w dalszym ciągu jest to raczej  wyjątek od reguły.

Problem psich odchodów to nie tylko problem natury estetycznej czy zapachowej ale przede wszystkim bardzo poważny problem epidemiologiczny. Zabawa w brudnym piasku lub na skażonym psimi odchodami trawniku może być przyczyną wielu schorzeń układu pokarmowego, szczególnie u dzieci.

Dlatego też, widząc problem związany z zanieczyszczeniem terenów zielonych odchodami psów i kotów, oraz spotykając się również z licznymi interwencjami mieszkańców w tej sprawie chciałbym ogłosić konkurs na hasło promujące sprzątanie po swoim pupilu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Hasła na konkurs należy nadsyłać do Urzędu Miasta  i Gminy  w Olkuszu, ul. Rynek 1,  w terminie do dnia 20.05.2019r. z dopiskiem: Hasło promocyjne (na formularzu udziału w konkursie stanowiącym załącznik do Regulaminu w/w konkursu).

Za dzień zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do UMiG Olkusz.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta  i Gminy  w Olkuszu, pok. 326 oraz tutaj

Pamiętaj że nie sprzątanie po swoim pupilu jest wykroczeniem i grozi mandatem do 500 zł. lub wnioskiem do Sądu o ukaranie.

"Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany"- art.145 Kodeksu Wykroczeń.

Podkreślić trzeba również, że ww. obowiązki dotyczą nie tylko właścicieli psów lecz również właścicieli innych zwierząt domowych niezależnie od gatunku, rasy czy wielkości posiadanego zwierzęcia.

 

Zarządzenie Nr 0055/287/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 10.04.2019 r. w sprawie: Regulaminu konkursu na hasło promujące sprzątanie po swoim pupilu