Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.:

„Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych ”

 

przyznano dotację dla:

 

  1. Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO w Olkuszu  w kwocie 20.000,00 zł.