Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 31.05.2019r. do 21.06.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia:

 

- części działek nrnr 3349/14, 3299/1, 3353/79, 3619/8, 3353/89, 4537, 1445/5, 4760/4, 1820/14, 1777/37, 1931/17, 4489/2, 4457, 4431, 4461, 5411/4, 2714/3, 1871/1, 746/4, 4563, 4452 -  położonych na terenie Olkusza z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odzieży używanej (przedłużenie obowiązującej umowy) na okres 1 roku;

- część działki nr 2115/29 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem pod: - działalność handlową  o łącznej pow. 100m2, - plac manewrowy o pow. 200m2, - parking o pow. 28m2 oraz - magazyn o pow. 9m2 (teren dzierżawiony na podstawie obowiązujących umów dzierżawy i najmu). Kioski stanowią własność osoby prywatnej. Stawka czynszu: za działalność: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00z/m2 netto, za parking: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 0,60z/m2 netto, za magazyn 2,90zł/m2 netto, za plac manewrowy: 2,80zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do10 – go każdego miesiąca  z góry;

- działki nr 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965 położne w Kosmolowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 100,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry

- najem pomieszczeń (na potrzeby Związku Wędkarskiego) znajdujących się w budynku w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo  na okres do 3 lat. Stawka czynszu; zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.324.2019 z 02.05.2019r. w wysokości:5,00zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry. Opłaty za media rozliczane z Zarządcą nieruchomości

- część działki nr 5489/6 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej o łącznej pow. 1500m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy(działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązujących umów dzierżawy)  na okres do 3lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł i 70,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie, do 31– go marca każdego roku z góry.

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.