Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. T. Kościuszki od sk. ul. K.K. Wielkiego do sk. ul. Szpitalna

W DNIU 05.06.2019 r. OD GODZ. 6.30 DO GODZ. 12.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.