Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na zamku Rabsztyn rozpoczęły się prace przy realizacji projektu „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie” prowadzone na zlecenie władz Olkusza. Koszt inwestycji to ponad 850 tys. zł, z czego 500 tys. zł pokryją środki pochodzące z dofinansowania. Prace mają potrwać do końca sierpnia. W najbliższym czasie magistrat ogłosi jeszcze jeden przetarg, dzięki któremu rabsztyńska warownia zupełnie zmieni swoje oblicze. Jego wartość przekroczy 3 miliony złotych.

- Dokładamy starań, by zwiększać potencjał turystyczny zamku w Rabsztynie, który staje się coraz ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd – nie tylko dla osób, które odwiedzają nas po raz pierwszy, ale również tych, którzy Rabsztyn znają doskonale. W najbliższych miesiącach zainwestujemy tu około 4 miliony złotych, tworząc zupełnie nowy produkt, w którym spędzanie wolnego czasu będzie jeszcze bardziej przyjemne – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Rabsztyn

Pierwszy etap rozpoczętych już prac polega na odgruzowaniu pod nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym, który stanowi fundament zamku górnego, a północnym murem obwodowym i węzłem bramnym. W pierwszej warstwie usuwanego zasypiska gruzu odnaleziono współczesne monety, zapewne zgubione przez turystów.

Obecnie archeolodzy doszli do warstwy spalenizny – prawdopodobnie pozostałości po zniszczeniu zamku przez Szwedów w 1657 roku, gdzie natrafiono na fragmenty zabytkowej ceramiki. Po przebadaniu tego terenu pod nadzorem archeologicznym i wywiezieniu gruzu rozpoczną się prace nad zabezpieczeniem konstrukcyjnym, konserwacją i uczytelnieniem przebiegu północnego muru obwodowego pomiędzy ostańcem skalnym, a węzłem bramnym. Mur obwodowy zostanie oczyszczony i wzmocniony, a także nieco nadbudowany. Zostanie wykonane spoinowanie oraz impregnacja korony murów.

Rabsztyn

Rozpoczęto także prace nad stabilizacją i zabezpieczeniem ostańca skalnego, na którym wznosi się zamek górny. Prace obejmują m.in. oczyszczenie skarpy skalnej, kotwienie odspojonych i spękanych fragmentów ostańca za pomocą stalowych kotew i szpilek, wypełnienie pustek i scalanie szczelin skalnych. Po zakończeniu prac, na terenie pomiędzy ostańcem i murem zostanie rozplantowana ziemia i wykonane trawniki dywanowe.

Prace na zlecenie władz Olkusza prowadzi firma Renowo Sp. z o.o. z Jaworzna. Koszt inwestycji, to 853 326,66 zł, z czego 500 000,00 zł pokryją środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jakie pozyskały władze miasta. Prace mają potrwać do końca sierpnia.

 Rabsztyn

W najbliższym czasie olkuski magistrat ogłosi kolejny przetarg dotyczący prac na zamku. Ich zakres będzie znacznie większy. Po odgruzowaniu i zabezpieczeniu murów piwnic pałacu, w ich części ma w powstać pawilon, w którym docelowo będzie punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. W związku z tym konieczne będzie wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnych ze zbiornikiem bezodpływowym, a także instalacji elektrycznych.

Planowane jest również przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji zewnętrznych murów pałacu.  Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy. Zostaną także wykonane nowe dojścia do zamku, w tym ścieżki z tłucznia kamiennego oraz schody terenowe.

Rabsztyn

- Wszystkie prace będą poprzedzały badania archeologiczne, które, jak mamy nadzieję, dostarczą nam nowych informacji o historii zamku, a odnalezione w ich trakcie przedmioty będą stanowiły część zamkowej ekspozycji. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym – mówi Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu.

Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.

Zakończenie prac planowane jest na październik 2020 r. Wartość całego projektu szacowana jest na ponad 3,1 mln zł, ale dokładną kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Na tę inwestycję władze Olkusza pozyskały 1 709 387,32 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.

Z racji na charakter i zakres prac, jakie będą w tym i przyszłym roku prowadzone w obrębie zamku, a które uniemożliwiają zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zwiedzającym, władze miasta podjęły decyzję o nieudostępnianiu w tym roku zamku dla zwiedzających. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, który administruje obiektem, zaprasza chętnych do zwiedzania Chaty Kocjana u podnóża zamku, która będzie czynna od 27 kwietnia do 27 października. Szczegółowe informacje na stronie zamekrabsztyn.pl