Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacje podstawowe o Programie dostępne są na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/