Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od  21.06.2019r. do 02.08.2019r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców :

  1. nieruchomości lokalowej ( mieszkanie nr 2 ) przy ul. Legionów Polskich 2, wraz z udziałem w  nieruchomości wspólnej tj. 0,0084 części działki nr 3349/4 o pow. 905 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00026201/1
  2. nieruchomości lokalowej ( mieszkanie nr 5 ) przy ul. Sławkowskiej 7D , wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. 0,0437 części działki nr 1482/2 o pow. 497 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00026121/6

 Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.