Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo

Dobiegają półmetka prace przy realizacji projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Realizowany przez olkuski magistrat projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” obejmuje dwa obiekty. Pierwszy to dawny kwartał królewski przy rynku, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku działała królewska mennica, a obecnie, na reliktach dawnej zabudowy, wznosi się klasycystyczny gmach dawnego starostwa. Drugim obiektem są podziemia olkuskiego ratusza na rynku, gdzie powstaje multimedialna trasa turystyczna, która ma szansę stać się atrakcją na skalę ogólnopolską.

- Możemy mówić o półmetku prac, a zatem jest to okazja do pewnego podsumowania. Wszyscy pamiętamy jak budynek dawnego starostwa wyglądał jeszcze niedawno. Dziś staje się wizytówką naszego miasta. Na razie widzimy tylko efekty rewitalizacji na zewnątrz, jednak zapewniam, że również wnętrze budynku oraz podziemia stają się coraz bardziej imponujące. Po zakończeniu inwestycji obiekty te będą dostępne dla zwiedzających – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Dawne Starostwo

Budynek dawnego starostwa

 

W ciągu nieco ponad roku od rozpoczęcia prac budynek dawnego starostwa nabrał blasku za sprawą nowej elewacji oraz dachu. Wewnątrz budynku, po wyburzeniu XX-wiecznych ścianek działowych, co pozwoliło na przywrócenie pierwotnego kształtu najbardziej reprezentacyjnych sal, przystąpiono do dalszych prac. Do tej pory zakończono prace konstrukcyjne wewnątrz budynku, wykonano uzupełnienia w stropach międzykondygnacyjnych i wzmocnienia ścian. Wykonano także nowe klatki schodowe. Poza tym skotwiono rozwarstwione ściany i wykonano mur obwodowy wokół piwnic w postaci palisady.

Obecnie w budynku wykonywane są instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz - dość skomplikowana ze względu na zabytkowy charakter obiektu - instalacja wentylacyjna. Zostały już wykonane wszystkie stropy. Na ukończeniu są też prace tynkarskie. Po zakończeniu prac instalacyjnych rozpoczną się prace wykończeniowe. Równolegle trwają prace związane z rekonstrukcją kafli i konserwacją kilkunastu zabytkowych pieców. Do końca sierpnia na tympanonie, czyli trójkątnym elemencie elewacji nad wejściem zostanie zamontowany kartusz z ozdobnym herbem Olkusza z XIX wieku, czyli okresu, kiedy powstał budynek Starostwa.

Dawne Starostwo

Podczas odgruzowania zabytkowych piwnic pod budynkiem, których mury zostały poddane konserwacji, nie obyło się bez nowych odkryć w postaci nieznanych wcześniej komór piwnic i przejść, co spowodowało zwiększenie zakresu prac w stosunku do planowanego. Został już rozstrzygnięty przetarg na wykonanie odgruzowania trzech nowo odkrytych komór piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa. Prace mają potrwać dwa miesiące.

Jeszcze jesienią ubiegłego roku zostały wykonane żelbetowe płyty zabezpieczające nad piwnicami, jakie odkryto na dziedzińcu budynku, a zimą podobne płyty zostały wykonane nad piwnicami wewnątrz budynku dawnego starostwa. Obecnie trwają prace konstrukcyjne w obrębie pawilonu na dziedzińcu, który będzie stanowił dodatkowe wyjście z piwnic i jednocześnie będzie miał za zadanie zabezpieczyć odkryte przez archeologów kamienne płyty i detale architektoniczne.

Dawne Starostwo

 

Podziemia ratusza

 

Obecnie zakończono już prace wykończeniowe w podziemiach średniowiecznego ratusza pod olkuskim rynkiem. Zostały wykonane tynki imitujące beton architektoniczny na betonowych murach oporowych, zakończyła się zabudowa ścian w przestrzeni holu wejściowego i recepcji oraz wydzielenie toalet. Wykonano instalację elektryczną słaboprądową niezbędną do zasilania multimediów i oświetlenia. Zostały wykonane podwieszane sufity w części pomieszczeń. Zakończono prace wodno–kanalizacyjne i wykończeniowe w recepcji i toaletach oraz wykonano posadzki. Została także wykonana nowa balustrada przy schodach prowadzących do podziemi. Niebawem zostanie przygotowany przetarg na wykonawcę trasy muzealnej w piwnicach Starostwa i multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza pod rynkiem.

 Podziemia

Pod koniec tego roku powinien się rozpocząć kolejny etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń piwnic ratusza i Starostwa na ekspozycji z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe obiekty będzie można zwiedzić w 2020 roku.

Podziemia

Wykonawcą prac prowadzonych na zlecenie władz Olkusza jest firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych. Realizacja tego ambitnego projektu wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki ochronie, zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Podziemia

Srebrne Miasto zyska obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt zagospodarowania Kwartału Królewskiego przewiduje nie tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.