Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zakończyła realizację projektu „Wyraź to - kreatywnie, nowatorsko, legalnie”  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach zadania zorganizowanych zostało 6 szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu olkuskiego:

•    17 kwietnia 2019 - Zamówienia publiczne do 30 000€ w instytucjach kultury”
Spotkanie prowadził Paweł Kwaśniewski – specjalista z zakresu zamówień publicznych. Podczas spotkania omówiono obowiązującą ustawę „Prawo zamówień publicznych” oraz sposoby jej wykorzystywania w bibliotekach.
•    23 kwietnia 2019 - Jak wykorzystać fotografię w skutecznej promocji działań i zbiorów biblioteki
Spotkanie prowadziła Pani Barbara Łepkowska z Fundacji Plenerownia. Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zasady komponowania kadrów, rodzaje perspektyw oraz triki i sposoby na wykonanie dobrych zdjęć z imprez organizowanych w bibliotece. Szkolenie miało charakter praktyczny, oprócz teorii uczestnicy wykonywali zdjęcia promujące bibliotekę, które były następnie analizowane i omawiane.
•    21 maja 2019 – Canva w pracy bibliotekarza
Szkolenie prowadziła Paulina Pamuła specjalistka w wykorzystywaniu Canvy w działaniach promocyjnych. Udział w tym szkoleniu pozwolił uczestnikom zdobyć wiedzę na temat tworzenia zwracających uwagę treści graficznych, które umieszczone w mediach społecznościowych i serwisach internetowych pozwolą dotrzeć z ofertą biblioteki do szerszego grona odbiorców.
•    24 maja 2019 – Tworzenie i wykorzystanie podcastów w działalności biblioteki
Spotkanie prowadził twórca wielu podcastów i audycji radiowych Borys Kozielski. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznali podcast jako formę komunikacji z użytkownikiem, szczególnie młodym, bezpłatne narzędzia i metody, dzięki którym będą mogli zaproponować nową wartość swoim użytkownikom.
•    6 czerwca 2019 - Prawo autorskie w działalności biblioteki
Szkolenie poprowadziła dr Sybilla Stanisławska-Kloc adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Podczas szkolenia zostały poddane analizie konkretne, codzienne działania podejmowane w bibliotekach i ich zgodność z prawem autorskim. Omawiane były m.in. takie tematy jak: wykorzystywanie zdjęć i fragmentów filmów podczas warsztatów edukacyjnych oraz digitalizacja zbiorów regionalnych i ich publikacja w bibliotekach cyfrowych.
•    24 czerwca 2019 - Myślenie Wizualne w edukacji i animacji
Szkolenie prowadziła doświadczone facylitatorki graficzne -  Dorota Kostowska oraz Magda Arażny. Uczestnicy poznali sposoby obrazowania przedmiotów, ruchu, procesów i idei. Zgłębili temat znaczenia kolorów i wykorzystywania ich do wzmocnienia przekazu graficznego.
Udział w szkoleniach umożliwił bibliotekarzom poznanie nowatorskich metod, technik oraz narzędzi pracy. Pozwolił również na ugruntowanie wiedzy z najnowszych regulacji prawnych obowiązujących przy organizacji spotkań, warsztatów i przy innych działaniach podejmowanych na co dzień w bibliotece.

LogoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.