Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Kawiarnia, sanitariaty, punkt informacyjny, strefa rekreacyjna ze sceną i trawiastymi tarasami – tak już niebawem będzie prezentowała się rabsztyńska warownia. W olkuskim magistracie dobiegają końca procedury związane z wyborem wykonawcy prac wycenionych przez władze Olkusza na ponad 3 mln złotych. 1,7 mln zł pokryje dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- Będzie to kolejny krok, który wykonamy w kierunku poprawy atrakcyjności turystycznej zamku w Rabsztynie. Dodatkowo, chcemy, by było to miejsce, do którego chętnie będą wracali również nasi mieszkańcy. Planowane prace to również okazja do tego, by lepiej poznać historię zamku oraz naszego regionu. Na inwestycje w zamek w nadchodzących miesiącach wydamy około 4 miliony złotych, tworząc miejsce z bardzo dużym potencjałem – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W ramach inwestycji planowane jest zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku, budowa pawilonu podziemnego z funkcją obsługi ruchu turystycznego, węzłem sanitarnym i kawiarnią dla zwiedzających oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz murów zamkowych. Ciekawych efektów mogą przynieść w najbliższych miesiącach prace związane z odgruzowaniem piwnic w północnej części pałacu. W minionych latach na terenie zamku średniego i górnego odkrywano renesansowe detale architektoniczne, zabytkową ceramikę i monety.

Po odgruzowaniu piwnic zostanie wykonany fundament oraz niezbędne elementy konstrukcyjne, które umożliwią przykrycie piwnic żelbetowym stropem. Konieczne będzie wykonanie m.in. żelbetowego muru oporowego, który będzie stanowił zabezpieczenie konstrukcyjne pomiędzy poziomem części pałacowej, a poziomem dziedzińca zamku dolnego. Zostaną także wykonane stalowe schody łączące poziom patio i taras nad pawilonem. W południowo-wschodnim murze piwnic pałacu zostanie wykonane przebicie w celu udostępnienia piwnicy, znajdującej się po bramą zamku. Ponadto, planowane jest wykonanie zabezpieczeń, konserwacji oraz odtworzenia murów tej części pałacu wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych.

Wzdłuż wschodniej ściany pałacu zostanie wybudowany trójkątny taras stalowy, wsparty na istniejących ścianach. Na dziedzińcu powstanie niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty, czy spektakle. W ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Projekt przewiduje również wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzenie prac wykończeniowych w pawilonie, gdzie zostaną wykonane posadzki, tynki, sufity podwieszane oraz płytki ceramiczne.

W podziemnym pawilonie docelowo będzie się mieścił punkt informacyjny i kasa biletowa, węzeł sanitarny z toaletami oraz kawiarnia. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

- Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Warto dodać, że w ramach projektu część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego, poza tym jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2020 roku. Na realizację tego ambitnego zadania władze Olkusza pozyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.

Warto przypomnieć, że obecnie na terenie zamku trwają prace polegające na zabezpieczeniu konstrukcyjnym murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie. Z tego powodu zamek nie jest dostępny do zwiedzania.

Zamek Rabsztyn, podobnie jak inne warownie na Szlaku Orlich Gniazd, został spalony przez wojska szwedzkie podczas Potopu. Zawalone stropy i dach zasypały piwnice XVII wiecznego pałacu wzniesionego przez starostę rabsztyńskiego Mikołaja Wolskiego. Teraz część piwnic zostanie odgruzowana i powstanie w nich podziemny pawilon. Czy w trakcie prac archeologom uda się odnaleźć elementy bogatego wyposażenia pałacu? Czy w piwnicach zburzonego pałacu w Rabsztynie uda się odnaleźć ślady z czasów świetności budowli?