Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieco dłuższe niż zwykle wakacje już się skończyły, czego podkreśleniem zdaje się być również pogoda – słoneczna do ostatniego dnia wakacji, deszczowa od pierwszego dnia szkoły. Pełni energii uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wrócili już w mury olkuskich szkół i przedszkoli, natomiast oficjalne miejsko-gminne uroczystości inaugurujące rok szkolny 2019/2020 odbyły się w Gorenicach.

- Wybitny polski pisarz Stefan Żeromski w Syzyfowych Pracach pisał, że „Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wakacje są już tylko pięknymi wspomnieniami, ale mam nadzieję, że wszyscy nabraliście nowej energii do pokonywania wyzwań najbliższych miesięcy. Szkoła Podstawowa w Gorenicach wspaniale się rozwija. Nowa zewnętrza siłownia, pracownia fizyczno-chemiczna, czy wyremontowana świetlica – to tylko niektóre z prac wykonanych w ostatnich miesiącach. Wszystkim uczniom życzę, by spełniły się słowa Żeromskiego o pragnieniu nauki. Byście chętnie przychodzili do tej coraz piękniejszej szkoły, pogłębiali swoją wiedzę, rozwijali swoje talenty i zainteresowania. Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu życzę wytrwałości i satysfakcji z pełnionego powołania, a Rodzicom jak najmniej zmartwień i kłopotów – mówił w okolicznościowym przemówieniu Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Początek roku szkolnego

Wcześniej jednak zawyły syreny, przypominając przerwany marsz do szkoły z 1 września 1939 r. Wtedy wybuch II wojny światowej pokrzyżował plan powrotu najmłodszych Polaków do szkół. W tegorocznym rozpoczęciu roku szkolnego wzięli udział przedstawiciele wojennego pokolenia, symbolicznie kończąc przerwany marsz.

Początek roku szkolnego

Zgromadzonych gości przywitała dyrektor Ewa Karłowicz. Życzenia uczniom, nauczycielom, dyrektorom oraz rodzicom składali przedstawiciele władz miejskich Roman Piaśnik i Jan Kucharzyk, posłanki Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj oraz przedstawiciele organizacji związkowych - Jan Nowak i Michał Masłowski.

Początek roku szkolnego

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości burmistrz Roman Piaśnik, wspólnie z dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Pauliną Polak, wręczył powołania na stanowiska dyrektorów szkół.

Początek roku szkolnego

Tradycyjnie na zakończenie zaprezentowany został program artystyczny, który pomógł pozytywnie zakończyć pierwszy dzień szkoły i rozruszał najmłodszą część widowni.

Początek roku szkolnego