Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo

W ramach ww. konkursu sołectwo Osiek zajęło 3. miejsce w kategorii „Niezwykła Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 40 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Modernizacja infrastruktury budynku szkoły w Osieku (gm. Olkusz) i jej otoczenia”. Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy do pomieszczenia kuchni szkolnej, planuje się także utwardzenie parkingu znajdującego się przed budynkiem.

Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokalne inicjatywy, które pomagały wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrowały mieszkańców, a także kształtowały świadomość patriotyczną i historyczną. W 2019 r. po raz pierwszy oceniano również strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019"