Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Pod koniec września już po raz 33. odbędzie się Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”. Ta nowoczesna i połączona z rozrywką forma opowiadania historii jest adresowana przede wszystkim do młodzieży. Olkuski Rajd jest jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w Polsce.

Uczestnicy, podzieleni na kilkuosobowe drużyny, wcielą się w rolę konspiratorów podziemia niepodległościowego i będą wykonywać zadania, przed jakimi stawali ponad siedemdziesiąt lat temu ich rówieśnicy. W tym niezwykłym cofnięciu się w czasie pomogą im rekonstruktorzy oraz historyczne miejsca, w których będzie rozgrywała się fabuła.

W pierwszym dniu (27 września) drużyny pokonają trasę z Olkusza pociągiem do Jaroszowca skąd wyruszą w drogę powrotną, z kolei drugiego dnia (28 września) miejscem startu będzie Wolbrom, zaś metą Udórz.

Celem inicjatywy jest m.in. upowszechnienie wiedzy historycznej i walorów turystycznych regionu. Podsumowanie pierwszego dnia zmagań zaplanowano w ZS nr 3 w Olkuszu w piątek 27 września około godziny 16:00, zaś uroczyste zakończenie Rajdu rozpocznie się w sobotę 28 września o godz. 15:00 mszą świętą w kaplicy w Udorzu. Następnie uczestnicy przejdą do remizy OSP, gdzie odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i poczęstunek.

Organizatorami wydarzenia są PTTK Olkusz oraz Światowy Związek Żołnierzy AK w Olkuszu, przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, Nadleśnictwa Olkusz, Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz sołtysa i Koła Gospodyń Wiejskich w Udorzu. Wydarzenie jest objęte patronatem Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka. Więcej szczegółów można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/events/2421948471428294

Oddział Gerarda Woźnicy „Hardego” był największym zgrupowaniem partyzanckim działającym na ziemi olkuskiej podczas II wojny światowej. W strukturze Armii Krajowej wchodził w skład Oddziału Rozpoznawczego „Surowiec” 23. Śląskiej Dywizji Piechoty AK.

Konrad Kulig