Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zapraszamy w piątek 20 września do olkuskiego MOK Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej 32, gdzie o godzinie 15.00 rozpoczyna się sesja popularnonaukowa „Renowacja, czy rekonstrukcja – prace konserwatorskie prowadzone na zamku Rabsztyn”. Sesja odbywa się w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego” oraz Święta Szlaku Orlich Gniazd – Juromania 2019. Jako pierwszy wystąpi były wieloletni Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Jan Janczykowski, który zaprezentuje referat pt. Prace rewaloryzacyjne w małopolskich zamkach w kontekście doktryn konserwatorskich. Następnie prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka i dr inż. arch. Dominik Przygodzki wygłoszą wykład „Prace projektowe na zamku w Rabsztynie w kontekście europejskich realizacji i doktryn konserwatorskich”. Potem pani Agnieszka Kaczmarczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu oraz Jacek Sypień zaprezentują referat pt. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne prowadzone na zamku Rabsztyn w XX i XXI wieku. Następnie pani Magdalena Gacek, doktorantka na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II wygłosi wykład „Rzeźba architektoniczna zamku w Rabsztynie. Fundator, atrybucja, rekonstrukcja, program ideowy”. Po niej referat „A pod zamkiem był dwór – historia dworu starościńskiego w Rabsztynie” wygłosi Tomasz Szygulski, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, a referat „Na Rabsztyn – zarys historii ruin zamku Rabsztyn, jako destynacji turystycznej w XIX i XX wieku” zaprezentuje Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu. Wstęp wolny. Zapraszamy. Organizatorem wydarzenia Święto Szlaku Orlich Gniazd na Ziemi Olkuskiej – Rabsztyn, Olkusz 2019 jest Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Olkusz. Współorganizatorami są Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, a partnerami oddział PTTK w Olkuszu, Stowarzyszenie „Wszyscy dla wszystkich”, Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu oraz Nadleśnictwo Olkusz i stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”. Patronat medialny: Gazeta Krakowska, Radio Kraków SA, Przegląd Olkuski, Kurier Olkuski i portal Historykon.