Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207

w dniach od  11.10.2019r. do 22.11.2019r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tj. nieruchomości lokalowej (  mieszkanie nr 4 ) przy ul. Skalska 21, wraz z udziałem 0,0261 części w działce nr 1930/5 o pow. 1275 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00004477/6.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz.

7.00-15.00 w pok. 317  lub pod numerem telefonu 32 6260167.