Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 22 października 2019 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 1109K w miejscowości Podlesie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość nr 829 położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany) zabudowanej częścią budynku (portiernia) zlokalizowanego na działce sąsiedniej nr 830.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 2839/4 oraz działki nr 2840/6 położonej w Olkuszu przy ulicy Mazaniec.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019-2022 i kierunkowo do 2026.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
  w Olkuszu na kadencję 2020 – 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie na kadencję 2020 – 2023. 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję 2020 – 2023.
 1. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.