Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Druhowie z OSP w Zawadzie, w Zedermanie, w Zimnodole, w Kosmolowie i w Żuradzie otrzymali nowe wyposażenie, które zostało zakupione w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Wartość całego projektu to blisko 40 tys. złotych. Co więcej, na początku października Gmina Olkusz otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości promesę w wysokości 50 tys. złotych na zakup nowego sprzętu dla OSP Olkusz. Łączne wsparcie dla OSP w tym roku sięga niemal miliona złotych!

- Nowe wyposażenie poprawia skuteczność akcji ratowniczych, ale także bezpieczeństwo samych ratujących. Współpracujemy z różnymi środowiskami, szukamy możliwości dofinansowania wszędzie tam, gdzie tylko pojawia się taka szansa. Trudno byłoby bowiem wszystkich zakupów dla OSP dokonywać wyłącznie ze środków gminnych, które już teraz są mocno ograniczone z uwagi na trwające inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych  – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

OSP

W ubiegłym tygodniu strażacy ochotnicy otrzymali sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Gmina uzyskała dofinansowanie niemal 50% potrzebnych środków na zakup pompy szlamowej dla OSP Zimnodół, agregatu prądotwórczego dla OSP Zawada, pilarki ratowniczej oraz defibrylatora dla OSP Zederman, pilarki dla OSP Żurada, zestawów ubrań ochronnych dla OSP Kosmolów, Zawada i Zimnodół oraz ubrań koszarowych dla OSP Zawada i Żurada.

To jednak nie wszystkie zakupy dla OSP, bowiem do końca roku nowy sprzęt otrzymają również druhowie z Olkusza. Założono pozyskanie zestawów ratunkowych i zabezpieczających w wypadkach komunikacyjnych, m.in. różnego rodzaju poduszek wysokociśnieniowych SLK, węży, podpór, reduktora ciśnienia, czy defibrylatora AED. Zakup zostanie sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

OSP

Przypomnijmy, że – spośród wszystkich jednostek z terenu Gminy Olkusz – najwięcej środków trafi do OSP w Zedermanie. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało się pozyskać  550 tys. złotych na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego. Pozostałą niezbędną kwotę – 215 tys. złotych – gwarantuje Gmina Olkusz. Z nowoczesnego pojazdu, przekazanego decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, cieszy się również OSP Olkusz.

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Olkusz działa dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego trzy – OSP Olkusz, Osiek i Gorenice znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. W 2018 roku strażacy ochotnicy wyjeżdżali do akcji prawie dwieście razy. Nie tylko gaszą pożary, ratują poszkodowanych w wypadkach drogowych, ale także biorą udział w likwidacji lokalnych zagrożeń, takich jak podtopienia, powodzie, czy wichury. Biorą aktywny udział w zabezpieczeniach imprez masowych, współpracują ze społecznościami lokalnymi, szkołami, parafiami i stowarzyszeniami oraz włączają się do akcji charytatywnych.

OSP