Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad 400 tys. złotych przeznaczy Gmina Olkusz na nowe wyposażenie, dodatkowe zajęcia oraz szkolenie kadr w trzech przedszkolach: Przedszkolu Nr 9, Przedszkolu Nr 4 i Przedszkolu Nr 13. Zdecydowaną większość środków – blisko 344 tys. złotych – magistrat pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

- To już kolejny etap projektu rozwijającego kształcenie przedszkolne w gminie Olkusz, na który pozyskujemy dofinansowanie. Pierwszy projekt przyniósł zachwycające rezultaty. Dajemy narzędzia do tego, by dzieci rozwijały swoje umiejętności i odkrywały własne zainteresowania. Dużą uwagę poświęcamy wsparciu dzieci wymagających większej opieki. Jest to inicjatywa o tyle cenna, ponieważ – podjęta jeszcze w wieku przedszkolnym – z pewnością zaprocentuje w przyszłości – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przedszkola

Działania, przewidziane w projekcie „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap”, obejmują trzy ośrodki wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza największa liczba dzieci z niepełnosprawnościami. W każdym z przedszkoli przewidziano w pierwszej kolejności zniwelowanie problemów tej grupy dzieci, tj. zakup odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjno-terapeutycznego, realizacje zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji kadry. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wszystkich dzieci z wytypowanych przedszkoli.

W Przedszkolu Nr 9, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, z myślą o dzieciach niepełnosprawnych zorganizowana zostanie sala doświadczenia świata, w której prowadzone będą zajęcia grupowe oraz trening widzenia. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt (audiometr) do treningu słuchowego z wykorzystaniem metody Johannesa. Swoje kompetencje podniosą nauczyciele, którzy skorzystają ze studiów podyplomowych (surdopedagogika, tyflopedagogika). Dzieci z wadą postawy uczestniczyć będą w gimnastyce korekcyjnej. Przewidziano również zajęcia dodatkowe. Dla grup najstarszych będą to zajęcia z podstaw programowania, do czego zostaną wykorzystane roboty typu BeeBoot oraz tablety. Dzieci młodsze będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach uczących kreatywności lub w zajęciach tanecznych.

W Przedszkolu Nr 4 stworzony zostanie nowoczesny gabinet logopedyczno-pedagogiczny, wyposażony m.in. w interaktywne narzędzia do poprawy zdolności komunikacyjnych dzieci. Prowadzone będą w nim zajęcia z logopedą i tyflopedagogiem. Wszystkie dzieci ucieszą się również z zakupu  innowacyjnego instrumentu muzycznego – MUSICON, który łączy edukację muzyczną, matematyczną oraz analogowe programowanie. Zajęcia prowadzone z jego wykorzystaniem zakończą się wspólną wycieczką tematyczną do Muzykodromu w Katowicach.

Dzięki realizacji projektu nowym gabinetem logopedyczno-pedagogicznym będzie dysponować także Przedszkolne Nr 13. Planowane jest także malowanie holu i klatki schodowej. Dzieci wezmą również udział w zajęciach korekcyjnych oraz z programowania. Podsumowaniem tych ostatnich będą wyjazdy do Muzeum Techniki.

Całkowity koszt projektu to 404 403,60 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85%, tj. 343 741,39 zł. Okres realizacji projektu zaplanowano już od przyszłego roku. Promesę na realizację projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” odebrała z rąk wicemarszałka Łukasz Smółka zastępca burmistrza ds. społecznych Bożena Krok.

Przedszkola

W poprzedniej edycji programu wzięły udział Przedszkole Nr 4 oraz Przedszkole Nr 9. W Przedszkolu Nr 4 utworzone zostały nowe miejsca przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich, które miały zajęcia w nowej i w pełni wyposażonej sali. Przedszkole zyskało również m.in. w interaktywną tablicę, matę z projektorem oraz tablety. W Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 doposażone zostały sale dydaktyczne oraz sala integracji sensorycznej. Przedszkole otrzymało m.in. zestaw przenośnych urządzeń do alternatywnej komunikacji, tablety i projektor z tablicą multimedialną. W obu przedszkolach prowadzone były dodatkowe zajęcia poprawiające funkcjonowanie psychospołeczne dzieci.

Przedszkola