Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rozpoczęcie sezonu grzewczego ponownie pokazało, jak dużym problemem w całym kraju jest smog. W Olkuszu od lat podejmowane są działania, mające na celu poprawę jakości powietrza. Trwa wymiana niskosprawnych kotłów oraz zakupiono nowe, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej. Dużą nadzieję na poprawę sytuacji daje również rządowy program Czyste Powietrze, którego koordynacją w Srebrnym Mieście dotychczas zajmował się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Niebawem ma się to jednak zmienić, a formalności będzie można dopełnić w olkuskim magistracie. Stanie się tak za sprawą porozumienia, które podpisał burmistrz Roman Piaśnik.

- Korzystamy ze wszystkich możliwych narzędzi, które pozwolą nam poprawić jakość powietrza w Olkuszu. Program Czyste Powietrze jest doskonały dla tych mieszkańców Olkusza, którzy myślą o wymianie kotła na nowoczesny, czy dociepleniu domu. Do tej pory zainteresowani składali wnioski przez internet, a na konsultacje jeździli do Krakowa. Po sfinalizowaniu wszystkich formalności to już nie będzie potrzebne – dzięki podpisanemu porozumieniu taką pomoc będzie można uzyskać u nas w Urzędzie – komentuje burmistrz.

Porozumienie

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze pomiędzy Gminą Olkusz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał burmistrz Roman Piaśnik oraz prezes WFOŚiGW Kazimierz Koprowski. Kolejnym etapem jest przyznanie przedstawicielowi Gminy Olkusz dostępu do obsługi programu Czyste Powietrze oraz ukończenie specjalnego szkolenia dotyczącego m.in. poprawności weryfikacji składanych przez mieszkańców wniosków.

Porozumienie

- Kończymy ostatnie formalności, tak, by jak najszybciej uruchomić wsparcie dla mieszkańców zainteresowanych programem Czyste Powietrze w Olkuszu. Najważniejszy krok został już wykonany, a o pełnej gotowości natychmiast poinformujemy – dodaje Roman Piaśnik.

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
  • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze można uzyskać na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/