Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 w dniach od 06.12.2019r. do 17.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości, tj. działki nr 829 o powierzchni 0,0853ha, objętej księgą wieczystą o nr KW KR1O/00047850/8, położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pokój 317 lub pod numerem telefonu 32 626 01 67.