Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Łukasz Rychlewski, dotychczasowy naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, od 1 stycznia obejmie stanowisko zastępcy burmistrza ds. społecznych. Zastąpi – odchodzącą na emeryturę – Bożenę Krok, która swoje obowiązki pełniła od lipca 2015 roku.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Bożenie Krok za lata owocnej współpracy. Zostawia ona trwały ślad swojego zaangażowania. Znakomicie wywiązaliśmy się z wymagań, jakie stawiała przed nami trudna reforma edukacji, nowe autobusy na stałe wpisały się w komunikacyjny krajobraz Olkusza, a nas wszystkich cieszy rozwijająca się oferta kulturalna. Za aktywność w wielu sferach samorządu należą się jej nasze słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zmiany w kierownictwie

Bożena Krok na stanowisku zastępcy burmistrza pozostanie do 27 grudnia. W tym czasie zdąży przekazać trwające sprawy swojemu następcy – Łukaszowi Rychlewskiemu.

- Jestem wdzięczna za szansę pracy na rzecz olkuskiej społeczności. Dokładałam wszelkich starań, by sprostać stawianym mi wyzwaniom, a jednocześnie otwarcie podchodzić do codziennych problemów olkuszan. Dziękuję wszystkim, z którymi miałam możliwość współpracować w ostatnich latach. Jestem jednocześnie przekonana, że zastępuje mnie osoba niezwykle kompetentna i ambitna – mówi Bożena Krok.

Jednym z największych wyzwań, jakim w najbliższych miesiącach będą musiały sprostać samorządy całego kraju, są problemy na rynku usług komunalnych – odbioru odpadów, wody, utrzymania czystości. Wieloletnie doświadczenie oraz wykształcenie pozwoliły Łukaszowi Rychlewskiemu stać się specjalistą m.in. w tych dziedzinach.

- Jak miasta w całej Polsce stoimy w obliczu rosnących opłat za usługi komunalne oraz dziedzin pokrewnych, związanych z ochroną środowiska. Musimy trzymać rękę na pulsie, by te negatywne tendencje jak najmniej przekładały się na mieszkańców Gminy Olkusz. Długo rozmawiałem z burmistrzem Romanem Piaśnikiem również o mojej wizji współpracy w zakresie pomocy i partycypacji społecznej, edukacji, kultury i sportu. Dziękuję mu za zaufanie, którym mnie obdarzył – mówi Łukasz Rychlewski, który od nowego roku obejmie funkcję zastępcy burmistrza.

Zmiany w kierownictwie

Łukasz Rychlewski jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu od 2010 roku. Był odpowiedzialny m.in. za wdrażanie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W 2014 roku został kierownikiem Biura ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a w 2015 roku naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku ochrony środowiska oraz szereg studiów podyplomowych: z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Geologii Górniczej, Rachunkowości i Sprawozdawczości w Sektorze Finansów Publicznych oraz Prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego oraz certyfikat księgowego, a także ukończone Studium Pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jako zastępca burmistrza ds. społecznych Łukasz Rychlewski będzie odpowiedzialny m.in. za sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi i wydziału Spraw Społecznych, a także jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Zespołu Edukacji oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA.