Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja  o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

 

            Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego  w styczniu 2017 r. , od 1 lipca 2017 r. na terenie województwa małopolskiego obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (poniżej 5 klasy i ecodesingu).

            Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać  od  1 stycznia 2023 r., a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 r. 

Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 r. muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osoby fizyczne jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, kurników, lokali usługowych i przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni, itp.

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia, oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

          Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej mogą prowadzić  funkcjonariusze straży miejskiej lub gminnej, (w gminach gdzie nie ma straży – upoważnieni pracownicy  gminy), Policja i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może wymierzyć karę grzywny nawet do 5 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiębiorcy/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.