Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 20.12.2019r. do 10.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- część działki nr 2115/37 o łącznej powierzchni 9000m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod urządzone ogrody przydomowe, parking oraz garaże na okres 1 rok (działka zajmowana na podstawie obowiązujących umów dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości pod ogrody 60,00zł i 70,00zł płatne rocznie, pod garaż w wysokości 1,00zł/m2 netto płatne miesięcznie, za parking 0,60zł/m2 netto płatne miesięcznie: Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca każdego roku z gór i miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- działka nr 2560/9 o powierzchni 54m2 położona w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 1 roku (działka zabudowana budynkiem usługowym, stanowiącym własność Dzierżawcy, zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 6,00 zł/m2 netto(tj. 398,52zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka  nr 4467 położona w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 167m2 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, na okres 10 lat (działka zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność Dzierżawcy, zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 4,50 zł/m2 netto(tj. 924,35zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

-  część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- działki nr 3559, nr 3560 położone w Olkuszu przy ul. Zagaje o łącznej powierzchni 335m2 z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną, na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 288,43zł  (tj. 0,70zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 2304 o pow. 10m2 położonej w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo z przeznaczeniem pod dojazd - na okres 3 lat.

- działka nr 1699 o pow. 402m2 położona w Olkuszu przy ul. Floriańskiej zabudowana budynkiem Muzeum Pożarnictwa oraz garażami z przeznaczeniem na pawilon wystawowy będący ekspozycją zbiorów muzealnych oraz garaże dla sprzętów bojowych - na okres 3 lat.

- działka  nr 4462 położona w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 167m2 z przeznaczeniem pod magazyn, na okres 6 miesięcy (działka zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność Dzierżawcy, obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 1,70 zł/m2 netto(tj. 240,47zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1967/1 o pow. 91m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej  w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 156,70zł  (tj. 1,40zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.