Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

GPR

Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach otrzymała Gmina Olkusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Olkusz znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich, które otrzymały dofinansowanie. Wartość wszystkich zaplanowanych prac to ponad 3,6 miliona złotych.

- Mieszkańców Gorenic z pewnością ucieszy pozyskanie tego dofinansowania, bowiem pozwoli ono na realizację tak bardzo potrzebnych prac. Konkurencja była jednak duża. W konkursie złożono 64 wnioski na kwotę sięgającą blisko 150 milionów złotych. Z tak długiej listy Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do realizacji 11 najlepszych pomysłów, nasz wskazując na pierwszym miejscu. Gorąco za to dziękuję – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

GPR Gorenice

Projekt Gminy Olkusz o nazwie Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR zakłada wykonanie 3 obiektów inwestycyjnych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  1. Stworzenie strefy rekreacyjnej przy budynku Szkoły Podstawowej od strony północnej. Pojawią się elementy małej architektury z kręgiem ogniskowym, ławkami, koszami na śmieci oraz zacienionym miejscem odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw  w postaci drewnianej altany. Wykonane zostanie także ogrodzenie oraz ciągi piesze. Ponadto, w ramach tej inwestycji przewidziano nowe nasadzenia drzew.
    GPR Gorenice
  2. Zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym, z wydzieleniem miejsca pod siłownię zewnętrzną z urządzeniami. Zostanie ułożona nowa, bezpieczna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, a także powstanie nowa infrastruktura towarzysząca, w tym: bramki aluminiowe, słupki do siatkówki, słupki do tenisa oraz kosze do koszykówki. Planowana jest również rozbudowa oświetlenia całego terenu rekreacyjnego w technologii LED i budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, chodnika, monitoringu i siedzisk.
    GPR Gorenice
  3. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych remizy OSP w Gorenicach wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku. Prace zakładają powstanie drugiego segmentu murowanego, niepodpiwniczonego, piętrowego z dachem wielospadowym o konstrukcji krokwiowo – jętkowym. Rozbudowa powiększy salę spotkań i zabaw oraz pozwoli na wprowadzenie do obiektu nowych funkcji, m.in. świetlicy dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz świetlicy dla młodzieży.
    GPR Gorenice

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty łączącej mieszkańców, rozwijającej kreatywność dzieci i ich rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych, wzbogacenie oferty sportowej oraz umożliwi integrację międzypokoleniową. Zastosowane rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, korzystających z rewitalizowanych obiektów, oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej.

Planowane jest, by prace związane z realizacją projektu w Gorenicach rozpoczęły się w drugim kwartale tego roku. Ich zakończenie oraz rozliczenie finansowe całego projektu, wyznaczono na czerwiec 2022 roku.

Wartość całego projektu Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR wynosi 3 605 140,06 zł. Dofinansowanie w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 558 391,33 zł.