Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 10.01.2020r. do 31.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr 2579/7 o  powierzchni 45m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod dojazd, dojście na okres 1 roku (działka zajmowana na podstawie umowy dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 0,50zł/m2 netto (22,50zł netto): Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 803 o powierzchni 30m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod zieleń przydomową, na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 59,04zł  (tj. 1,60zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 3112/2 położona w Olkuszu przy ul. Skłodowskiej o powierzchni 18m2 z przeznaczeniem pod garaż na okres 3 lat (działka zabudowana garażem stanowiącym własność Dzierżawcy, zajmowana na podstawie umowy). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 1,00 zł/m2 netto(tj. 22,14zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

-  część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod 11 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 818/1 położonej w Pomorzanach o powierzchni 20m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową, na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 39,36zł  (tj. 1,60zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

 

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.