Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia 2020 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa, w ramach ósmej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

 

2 stycznia Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję programu, którego celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności.

Wszyscy organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej już od 2 stycznia 2020 roku mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa. Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł.

 

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • wydarzeń i spotkań technologicznych takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe itp.,
  • wydarzeń i aktywności służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

  • podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,
  • podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

 

Nabór ofert trwa do 24 stycznia do godz. 16:00.

 

14 stycznia o godz. 11:00 (Kraków, ul. Racławicka 56, s. 414) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi – serdecznie zachęcamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych, ponieważ omawiane będą szczegółowo wszystkie wytyczne i dokumenty dotyczące konkursu. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym są proszeni o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne