Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce, zgodnie z którą Bank został Menadżerem Funduszu Funduszy i odpowiada za wdrożenie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej alokacji w wysokości 533,23 mln zł.  Na mocy tej umowy Bank samodzielnie lub przy wsparciu profesjonalnych instytucji finansowych tj. pośredników finansowych wybieranych w ramach postępowań przetargowych udostępnia ostatecznym odbiorcom wsparcie w formie pożyczek.

W ramach wyżej wymienionej umowy Menadżer Funduszu Funduszy udostępnia na rynek pożyczki w następujących obszarach RPO WM:

  • Poddziałanie 3.4.1 – Instrumenty Finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju;
  • Poddziałanie 3.4.2 – Instrumenty Finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy;
  • Poddziałanie 4.3.4 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych;
  • Działanie 11.3 – Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski.

Oferowane pożyczki finansują przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego realizowane m. in. przez przedsiębiorców zarówno tych we wczesnej fazie rozwoju jak i działających na rynku od dłuższego czasu. Szczegółowe informacje na temat wsparcia zwrotnego w formie pożyczek dostępne są na stronie internetowej:

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/