Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad 470 tys. złotych – na tyle opiewa wartość inwestycji drogowych, których realizacja zakończyła się jeszcze w 2019 roku. Sprzyjająca pogoda pozwoliła sfinalizować prace w Niesułowicach, Pazurku oraz w Olkusz, przy ul. Witosa i Bylicy.

- Zdaję sobie sprawę z potrzeb drogowych inwestycji w naszej gminie. Z uwagi na prowadzone duże zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, takie jak rewitalizacja dawnego starostwa, parku Czarna Góra, czy Dolinki, nasze możliwości finansowe są ograniczone. Udaje nam się jednak wprowadzać do budżetu mniejsze projekty, równie potrzebne naszym mieszkańcom – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Odbiory

Spośród inwestycji odebranych jeszcze w 2019 roku w sołectwach najwięcej środków trafiło do Niesułowic. Tam modernizacji doczekały się trzy ulice: Wiejska, Wozowa i Nad Karczmą. Łączna wartość tych prac to blisko 117 tys. złotych. Poza przeprowadzeniem prac przygotowawczych, na ul. Wiejskiej i Wozowej wykonano nawierzchnię asfaltową, natomiast ul. Nad Karczmą zyskała nową podbudowę i warstwę wyrównującą z kruszywa. Podobne prace do tych wykonanych przy ul. Nad Karczmą, wykonane zostały w Pazurku na działce 92/1. Ich wartość przekroczyła 55 tys. złotych.

Odbiory

Z zupełnie nowej infrastruktury cieszą się mieszkańcy ul. Bylicy. Istniejąca dotychczas nawierzchnia betonowa i chodniki zostały rozebrane, a następnie wykonano nową podbudowę i nawierzchnię. Pojawiły się nowe krawężniki, parkingi oraz oznakowanie. Prace kosztowały blisko 150 tys. złotych.

Odbiory

Nowe miejsca parkingowe powstały również przy ul. Wincentego Witosa na osiedlu Słowiki. Rozebrano tam istniejący parking równoległy oraz chodnik, następnie wykonano niezbędne roboty ziemne, a następnie ułożono zupełnie nowy chodnik oraz wykonano parking prostopadły. Prace kosztowały ponad 152 tys. złotych.

Odbiory

Przypomnijmy, że jeszcze w 2019 roku rozpoczęły się kolejne inwestycje drogowe – modernizacja ul. Rataja oraz H. Sienkiewicza. Na ich realizację Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość wszystkich prac to ponad 3 miliony złotych, natomiast FDS pokryje połowę wydatkowanych środków.

Odbiory