Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O tym, jak ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej, przekonali się wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają ją już za sobą. Przekazanie sterów nowemu pokoleniu nie zawsze odbywa się bezproblemowo, co potwierdzają przykłady, w których procesy te poważnie zachwiały zdrowymi firmami. Na specjalne zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika i olkuskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej o sukcesji rozmawiać będą autorytety w tej dziedzinie. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2020 roku o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

- Wydarzenia ostatnich lat, w tym niepowodzenia sukcesyjne znanych marek, przekonują, że do kwestii zmian pokoleniowych w przedsiębiorstwie należy podejść ze szczególną uwagą. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z ekspertami pozwoli wykazać, jak ważna jest odpowiednio zaplanowana sukcesja, nawet wtedy, gdy jej perspektywa dziś wydaje się odległa. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców – zachęcają Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza oraz Emil Kocjan, dyrektor olkuskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się specjaliści na co dzień zajmujący się doradztwem sukcesyjnym. Łukasz Martyniec poruszy najważniejsze zagadnienia odnoszące się do procesu sukcesji w firmie rodzinnej, w pierwszej kolejności do budowy ładu rodzinnego  (w tym zagadnienie konstytucji rodzinnej oraz zabezpieczenia majątkowego Nestora). W dalszej kolejności zostaną przedstawione rozwiązania modelowe, służące zapewnieniu stabilności firmy rodzinnej w okresie przeniesienia władzy i własności z pokolenia na pokolenie. W wystąpieniu zostaną omówione największe błędy, jakie miały miejsce w procesach sukcesyjnych w firmach rodzinnych.

Następnie radcowie prawni Wiesław Łatała i Paweł Rataj odpowiedzą na pytania: Jakie aspekty należy brać pod uwagę przy planowaniu sukcesji: (rodzinne, społeczno- środowiskowe, ekonomiczne i prawne). Jakie są bariery w planowaniu sukcesji? Jak  wybrać właściwych doradców w procesie sukcesji? Na jakie aspekty zwracać uwagę przy wyborze doradców sukcesyjnych? Jak budować prawidłową relację  z doradcami sukcesyjnymi - jak zadawać pytania kontrolne? Plan sukcesyjny, jak go wdrożyć i jak  go aktualizować, aby odpowiadał potrzebom firmy i otaczającej ją Rodziny?

Debatę w sprawie projektu fundacji rodzinnej w polskim systemie prawnym poprowadzi Andrzej Bocheński, a jej uczestnicy: Wiesław Łatała i Łukasz Martyniec podejmą się rozważań dotyczących tego, czy instytucja fundacji rodzinnej stanie się remedium na problemy związane z sukcesją i zyska popularność.

W kolejnej dyskusji jej uczestnicy: Wiesław Łatała, Łukasz Martyniec i Paweł Rataj spróbują rozstrzygnąć rolę rady nadzorczej w firmie rodzinnej. W Polsce, w związku z pierwszą falą sukcesji w firmach rodzinnych i zwiększeniem rozmiarów prowadzonych przedsiębiorstw, pojawia się potrzeba zapewnienia profesjonalnego nadzoru nad firmą. Jak dotąd rady są postrzegane raczej jako niepotrzebny balast. Jednakże, jak wynika z doświadczeń firm rodzinnych działających w bardziej rozwiniętych systemach gospodarczych, rady nadzorcze składające się nie tylko z członków rodziny, ale i fachowców pochodzących spoza rodziny mogą wnieść wartość dodaną w funkcjonowaniu firmy rodzinnej i pomóc w osiągnięciu celu jej „długowieczności”.

Spotkanie potrwa do godziny 17:00. Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowe informacje o prelegentach (do pobrania PDF)