Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu  21 stycznia  2020 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów – Niesułowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia działki nr 967/3 położonej w Olkuszu przy ulicy Zielonej.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Olkusz w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „ Komunikacja  Międzygminna ” w Olkuszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy  Olkusz.
 15. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.