Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 17.01.2020r. do 07.02.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

 

- części działek nr nr 3349/14, 3299/1, 3353/79, 3619/8, 3353/89, 4537, 1445/5, 4760/4, 1820/14, 1777/37, 1777/52, 1931/17, 2714/3, 3162/37, 4489/2, 4457, 4431, 4461, 5411/4, 2714/3, 1871/1, 746/4, 4563, 4452 położone w Olkuszu  z przeznaczeniem pod ustawione kontenery do zbiórki odzieży używanej na okres 1 roku (działki zajmowane na podstawie obowiązującej umowy użyczenia i dzierżawy). Stawka czynszu za dzierżawę ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3311.2018 z dnia 31.10.2018r. w wysokości 100zł netto za jeden kontener. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry.

- część działki nr 2115/43 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska o powierzchni 206,39m2 z przeznaczeniem pod filar obiektu mostowego oraz przyczółek wiaduktu drogowego na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.830.2020 z dnia 08.01.2020r. w wysokości 5776,47 zł netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca każdego roku z góry

- część działki nr 1965/1 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej  o powierzchni 28m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową, na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 55,10zł  (tj. 1,60zł/m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku  z góry;

- część działki nr 749 położonej w Olkuszu przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 30m2 z przeznaczeniem pod składowanie kiosku na okres 3 miesięcy. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.836.2020 z dnia 08.01.2020r. w wysokości brutto: 122,00zł (tj.4,00zł netto za 1m2). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10- go każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1135/5 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej  o powierzchni 22m2 na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 43,30zł  (tj. 1,60zł za 1m2).  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.