Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych. Zgodnie z § 1. ww. zarządzenia wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

 

Z up. Wojewody Małopolskiego
Andrzej Pasek
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.