Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Loga

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz- II etap” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego. To już kolejne tego typu działanie, mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Olkusz.

Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł, jego całkowita wartość wynosi: 404 403,69 zł. Termin realizacji: 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r.

W realizację projektu zaangażowane są następujące jednostki organizacyjne:

- Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz (odpowiedzialny za koordynacje całości projektu);

- Przedszkole nr 4 im. M. Kownackiej, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym Przedszkolu);

- Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym Przedszkolu);

- Przedszkole Nr 13 im. Marii Konopnickiej, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym Przedszkolu).

Celem projektu jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego w ww. ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olkusz poprzez:

  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  •  realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, wśród których min. 21 osób stanowią dzieci z niepełnosprawnościami wraz z nabyciem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej;
  • realizację zajęć rozwijających  kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wraz z nabyciem kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w tym obszarze.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatorów przedszkolnych (dyrektorów ww. placówek) oraz w sekretariatach Przedszkoli, które stanowią biura projektu (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

 

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

- Rekrutacja na formy wsparcia w Przedszkolu nr 9 w Olkuszu (planowana od stycznia 2020 r.)

- Rekrutacja na formy wsparcia w Przedszkolu nr 13 w Olkuszu (planowana od stycznia 2020 r.)

- Rekrutacja na formy wsparcia w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu (planowana od września 2020 r.)

 

Dokumenty do pobrania: