Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O tym, jak ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej, opowiadali specjaliści w tej dziedzinie na spotkaniu zorganizowanym 27 stycznia przez burmistrza Romana Piaśnika i olkuski oddział Izby Przemysłowo-Handlowej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień o podstawach planowania sukcesji oraz debaty na temat roli fundacji rodzinnych i rad nadzorczych w firmach rodzinnych.

- Do udziału zaprosiliśmy właścicieli i przedstawicieli firm rodzinnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie Państwa działalności. Wybraliśmy szczególny temat – sukcesja w firmach rodzinnych, bowiem coraz częściej słyszymy o problemach, które rodzą się w czasie sukcesji lub tuż po jej zakończeniu – mówił Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Sukcesja

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści na co dzień zajmujący się doradztwem sukcesyjnym. Łukasz Martyniec dotknął najważniejszych zagadnień odnoszących się do procesu sukcesji w firmie rodzinnej, w pierwszej kolejności do budowy ładu rodzinnego. Potem przedstawił rozwiązania modelowe, służące zapewnieniu stabilności firmy rodzinnej w okresie przeniesienia władzy i własności z pokolenia na pokolenie.

Sukcesja

Następnie radcowie prawni Wiesław Łatała i Paweł Rataj odpowiedzieli na pytania: Jakie aspekty należy brać pod uwagę przy planowaniu sukcesji: (rodzinne, społeczno- środowiskowe, ekonomiczne i prawne). Jakie są bariery w planowaniu sukcesji? Jak wybrać właściwych doradców w procesie sukcesji? Na jakie aspekty zwracać uwagę przy wyborze doradców sukcesyjnych? Jak budować prawidłową relację z doradcami sukcesyjnymi - jak zadawać pytania kontrolne? Plan sukcesyjny, jak go wdrożyć i jak  go aktualizować, aby odpowiadał potrzebom firmy i otaczającej ją Rodziny?

Sukcesja

Kolejną debatę – w sprawie projektu fundacji rodzinnej w polskim systemie prawnym poprowadził Andrzej Bocheński, a jej uczestnicy: Wiesław Łatała i Łukasz Martyniec podjęli się rozważań dotyczących tego, czy instytucja fundacji rodzinnej stanie się remedium na problemy związane z sukcesją i zyska popularność.

W następnej dyskusji jej uczestnicy: Piotr Rybicki – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Łukasz Martyniec i Paweł Rataj rozstrzygali o roli rady nadzorczej w firmie rodzinnej. W Polsce, w związku z pierwszą falą sukcesji w firmach rodzinnych i zwiększeniem rozmiarów prowadzonych przedsiębiorstw, pojawia się potrzeba zapewnienia profesjonalnego nadzoru nad firmą. Doświadczenia firm rodzinnych działających w bardziej rozwiniętych systemach gospodarczych pokazują, że rady nadzorcze składające się nie tylko z członków rodziny, ale i fachowców pochodzących spoza rodziny mogą wnieść wartość dodaną w funkcjonowaniu firmy rodzinnej i pomóc w osiągnięciu celu jej „długowieczności”.

Sukcesja

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z cyklu „Olkusz – miasto przyjazne biznesowi”. O pomyśle współpracy burmistrza Romana Piaśnika z Izbą Przemysłowo-Handlową opowiedział dyrektor Oddziału IPH w Olkuszu Emil Kocjan. Planowane są kolejne inicjatywy na rzecz przedsiębiorców, w tym takie, które będą angażowały nastoletnich olkuszan w myślenie o biznesie.

Sukcesja