Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 07.02.2020 r. do 27.02.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 426/1 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny,

- działka nr ew. gr. 580 w Żuradzie w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu 32 626-01-58.