Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy,

Wszyscy oczekujemy, by nasze najbliższe otoczenie było czyste, zadbane i estetyczne. Chcielibyśmy móc wyjść na spacer z dziećmi lub wnukami, przysiąść na ławce i spokojnie obserwować, jak nasi najmłodsi bawią się ze swoimi rówieśnikami na bezpiecznym placu zabaw. Jako władze miejskie dokładamy starań, by wizja tego udanego popołudnia na spacerze była możliwa do zrealizowania. Niestety, są w naszym środowisku osoby, które – nie bacząc na krzywdę zadawaną innym – zupełnie bezmyślnie popełniają akty wandalizmu na miejskiej infrastrukturze.

Zniszczone ławki, urządzenia na placach zabaw, znaki ostrzegawcze, czy barierki – to przykłady aktów skrajnie nieodpowiedzialnego wandalizmu, często niebezpiecznego dla naszego zdrowia lub życia. Tego ponurego krajobrazu dopełniają przewrócone kosze na śmieci, porzucone pod nogami opakowania i niedopałki papierosów, a także wszechobecne i często wulgarne graffiti – nawet na nowych elewacjach budynków.

dewastacje

Tylko w ostatnim czasie służby miejskie zabezpieczały zdewastowane ławki na os. Młodych i Słowiki, uszkodzone zestawy zabawowe na placach zabaw, przekrzywioną tablicę ogłoszeniową, czy barierkę na świeżo wyremontowanej kładce nad torami przy Skwerze. Nawet w przypadku nowych obiektów naprawy te nie są objęte gwarancją, ponieważ dewastacja wynika z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Koszty ponosi więc Gmina Olkusz, a w praktyce – każdy Mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz. Zdarza się, że sprawca zniszczenia zostaje ustalony i to on jest pociągnięty do odpowiedzialności. Tak było choćby w przypadku dewastacji jednego z foteli w nowym autobusie komunikacji miejskiej.

Konsekwencje są poważne, ponieważ konieczność nieustannej naprawy istniejących obiektów lub urządzeń tzw. małej architektury, takich jak kosze na śmieci czy ławki, wymaga wydatkowania środków, które mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, np. ustawienia nowych ławek czy koszy w innym miejscu. Dziś te pieniądze „uciekają” na kolejną z rzędu wymianę uszkodzonej ławki lub naprawę wiaty przystankowej. To są Państwa pieniądze, marnowane przez garstkę mieszkańców, którzy nie mają poszanowania dla wspólnej własności.

Dewastacje

Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas troszczy się o nasze miasto, dbając również o publicznie dostępne urządzenia, jednak to często naszym znajomym i sąsiadom brakuje podstaw dobrego wychowania, co przynosi konsekwencje dla całej lokalnej społeczności. Policja czy Straż Miejska nie są w stanie być wszędzie i całodobowo pilnować każdego istniejącego placu zabaw, ulicy i chodnika. Rozbudowywany przez nas monitoring miejski zdecydowanie poprawia nasze bezpieczeństwo, jednak nawet najbardziej zaawansowany system kamer nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Dewastacje

Niezbędna jest Państwa pomoc. Potrzebny jest brak przyzwolenia na akty wandalizmu, które powinny spotykać się z naszym zdecydowanym protestem, a nie cichym przyzwoleniem. Milczenie oznacza akceptację. W przypadku aktów wandalizmu najważniejszy jest czas reakcji odpowiednich służb, dlatego apeluję do świadków tego typu zdarzeń – nie zwlekajcie z powiadomieniem Policji czy Straży Miejskiej. Szybka interwencja zwiększa szansę na ujęcie sprawców, którzy na własnej kieszeni poczują, jak dużo taka nieodpowiedzialna „zabawa” kosztuje.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz