Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2020 r. – po aktualizacji z dnia 03.02.2020

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy, czwartki i piątki  od godz. 7:00 – 11:00, wtorki  od 11.00 do 15.00.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom i Gminie Trzyciąż– prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest:

 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20

Harmonogram: poniedziałki  i piątki – od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00;

- w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99 – środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony będzie  przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach. 

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.

Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:30 do 13:30.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno – prowadzony będzie przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie, ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.

Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 27.06 – 31.08.2020  od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.